Home

Groene Baret

Film

Nieuw Guinea

Nieuws

Partners

Contact


 

NIEUW - GUINEA

 

De Papuavlag aan de linkerzijde een verticale rode baan, met de Morgenster in het midden symbool van de verwachting, van bevrijding. De kleuren zijn rood, wit en blauw, uit solidariteit met de gemeenschappelijke Nederlandse geschiedenis. Zo is de Papuavlag door de Papuabevolking zelf ontworpen, aldus tezamen met het volkslied " Hai Tanahku Papua en de naam Papua.

 

U luistert naar het volkslied van Nieuw Guinea

 

Stop de ‘slow motion’ genocide in West-Papoea – zet onrecht recht

Papoea_vlag_met_tekst1

400.000 Papoea’s zijn er inmiddels in stilte vermoord. Op 1 december 1961 beloofde Nederland haar ex-kolonie onafhankelijkheid. Deze belofte werd kracht bijgezet door het geven van een landsvlag, ‘De Morgenster’, en het volkslied ‘Hai tanahku Papoea’. Nederland vertrok en Indonesië annexeerde West-Papoea. In 1969 zou er een eerlijk referendum zijn, zodat de Papoea’s konden kiezen of ze bij Indonesië wilden horen of niet. Onder zware intimidatie van de Indonesische regering is dit referendum zeer corrupt verlopen. Slechts 1026 zorgvuldig door de Indonesische regering geselecteerde Papoea’s, en dus niet de hele bevolking, hebben onder druk moeten instemmen met de aansluiting bij Indonesië.

 

 Volkslied Nieuw Guinea

 

HAI TANAHKU PAPUA

 1. Hai tanah ku Papoea,
  Kau tanah lahirku,
  Ku kasih akan dikau sehingga adjalku.
   

 2. Kukasih pasir putih
  Dipantaimu senang
  Dimana Lautan biru
  Berkilat dalam trang.
   

 3. Kukasih gunung-gunung
  Besar mulialah
  Dan awan jang melajang
  Keliling puntjaknja.
   

 4. Kukasih dikau tanah
  Jang dengan buahmu
  Membajar keradjinan
  Dan pekerdjaanku.
   

 5. Kukasih bunji ombak
  Jang pukul pantaimu
  Njanjian jang selalu
  Senangkan hatiku.
   

 6. Kukasih hutan-hutan
  Selimut tanahku
  Kusuka mengembara
  Dibawah naungmu.
   

 7. Sjukur bagimu, Tuhan,
  Kau brikan tanahku
  Bri aku radjin djuga
  Sampaikan maksudMu.

 

 

Nederlands

 1. O mijn land Papoea
  Mijn geboorteland
  Jou zal ik liefhebben tot mijn levenseinde.
   

 2. Ik hou van het wittezand
  Van je fijne stranden
  Waar de blauwe oceaan
  Blinkt in het licht
   

 3. Ik hou van het geluid van de branding
  Die op je stranden slaat
  Een lied dat steeds
  Mijn hart verheught
   

 4. Ik hou van de bergen
  Groot en verheven
  En de wolken die zweven
  Om hun toppen
   

 5. Ik hou van de bossen
  Het dekkleed van mijn land
  Ik mag zo graag zwerven
  Onder je schaduw
   

 6. Ik hou van jegrond
  Die met je vruchten
  Mijn ijver betaalt
  En mijn werk
   

 7. Dan zij u Heer
  Gij hebt mij het land gegeven
  Laat mij ook ijverig zijn
  Om het laten beantwoorden aan Uw doel

   

 

Het Nieuw - Guinea Herinneringskruis werd op 29 september 1962 in een Koninklijk Besluit door Koningin Juliana der Nederlanden ingesteld. Het kruis was bestemd voor Nederlandse militairen van de drie krijgsmachtonderdelen die "in de periode tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal drie maanden daadwerkelijk militaire dienst hebben gedaan in het voormalige Nederlands Nieuw - Guinea of de daaromheen liggende wateren”. 

De Nederlandse troepen probeerden Nieuw - Guinea, als "Nederlands Nieuw - Guinea" een Nederlands overzees gebiedsdeel, te beschermen tegen Indonesische infiltraties. Deze Indonesische parachutisten worden in het K.B. besmuikt "kwaadwilligen" genoemd. Ondanks de aanwezigheid van de Nederlandse troepen en een eskader van de Nederlandse vloot moest Nederland, dat internationaal geen steun kreeg, de soevereiniteit overdragen aan de Verenigde Naties. Op de wensen van de Papoea's werd GEEN acht geslagen.

Het Nieuw - Guinea Herinneringskruis werd in 1962 uitgereikt aan militairen die in de periode tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 de genoemde drie maanden daadwerkelijk militaire dienst hebben gedaan in het voormalige Nederlands Nieuw - Guinea of de daaromheen liggende wateren. In de eerste jaren van de 21e eeuw werden de criteria voor toekenning verruimd en zo kwam een kleine groep veteranen alsnog voor het kruis in aanmerking.

Het Nieuw - Guinea Herinneringskruis is een verguld bronzen kruis met verlengde verticale armen. Het kruis is dus langer dan breed. In het midden van het kruis is een gekroonde medaillon gemonteerd. Op dit medaillon is een vijfpuntige ster (Morgenster) afgebeeld met het omschrift "NEDERLAND NIEUW - GUINEA". Aan de keerzijde vertoont is de Nederlandse Leeuw, de leeuw uit het rijkswapen, afgebeeld.

Aan militairen die in 1962 hebben deelgenomen aan een gewapend optreden tegen de genoemde "kwaadwilligen" werd een op het lint te bevestigen gesp met het jaartal "1962" uitgereikt. 

Het zijden lint waaraan het kruis op de linkerborst gedragen wordt is groen, met aan weerszijden smalle banen van rood, wit en blauw, de rode banen zijn aan de buitenkant geplaatst. Op de baton wordt de gesp aangegeven door een vijfpuntige vergulde ster (Morgenster). Er zijn afbeeldingen waarop deze ster "omgekeerd" is afgebeeld.

Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962

 

Click for Biak, Indonesia Forecast